డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడానికి మీకు సహాయపడే 10 లాభదాయకమైన చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలు for 2023 – 24: 10 Profitable Small Business Ideas for 2023 – 24 That Will Help You Earn Money and Fame in Telugu

2023-24 సంవత్సరంలో డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడానికి సహాయకమైన వ్యాపార ఆలోచనలను అందిస్తున్నాం. ఈ ఆలోచనలు మీకు డబ్బు సంపాదించడానికి, సంప్రదాయాల కింద నిర్వహించడానికి మరియు మీకు ప్రాముఖ్యత అందించే వేతనం మరియు ప్రాముఖ్యతలను అందిస్తాయి. ఇవి మరియునందు మీరు చేయాల్సిన పూర్తి సమాచారంతో పాటు సాధారణ అనుమానాలు, రిస్క్ ఫాక్టర్లు, రాజీనామా కొరకు ప్రామాణికత అవసరం మరియు ప్రభుత్వ సహాయానికి కొత్త అప్డేట్లను పొందవచ్చు.

 1. ఆర్ట్ మాటీల్ షాప్:

నివేశను: ఒకరు ఆర్ట్ మాటీల్ షాప్ ప్రారంభించడానికి 50,000 రూపాయులు నుంచి 1 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 30-40% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: ఉత్పత్తుల మరియు పని సంస్కరణ ఫేవరాలు, దండాలు, పరిపూర్ణ అనువర్తనాలు మరియు మీకు ఆవశ్యకమైన శిల్ప సంబంధి సంకల్పాలు ఉన్న వింతలు.

రిస్క్ ఫాక్టర్లు: ప్రారంభించేందుకు సమర్పణ మరియు శ్రమ అవసరం ఉంటాయి. కొన్ని సమయాల్లో అప్రత్యక్ష కోట్ల కేసులు సరిగ్గా అవుతాయి.

 • ప్రెస్టీజ్ ఆంటీక్ షాప్:

నివేశను: ప్రెస్టీజ్ ఆంటీక్ షాప్ ప్రారంభించడానికి 1 లక్ష రూపాయుల నుంచి 3 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 25-35% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: గ్రీన్ పీస్, స్టీల్ బాడీస్, బటరీలు, గ్రేటర్లు, బ్లెండర్లు మరియు మీకు ఆవశ్యకమైన పంప్స్, స్టవ్ మరియు వేగవంత గియర్లు.

రిస్క్ ఫాక్టర్లు: మీరు వాడవచ్చే యాంటీక్ సరిది కొనసాగినప్పుడు పర్యాయపరమైన సేవలను అందిస్తుంది. కొన్ని సమయాల్లో ఆప్యాయతపు అడవికి ప్రతిపాదించాలి.

 • వాటర్ ప్యాక్ బిసినెస్:

నివేశను: వాటర్ ప్యాక్ బిసినెస్ ప్రారంభించడానికి 2 లక్ష రూపాయుల నుంచి 5 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 35-45% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: పానీయ శుద్ధికరణ యంత్రాలు, ఉత్పత్తుల ప్యాకేజింగ్ యంత్రాలు, డిస్టిల్ల్ వాటర్ యంత్రాలు, ఆడప్టర్లు, బోతల్ మరియు లేబల్స్.

రిస్క్ ఫాక్టర్లు: సరికొత్త మార్కెట్ ప్రవేశానికి వర్తిసారి నిపుణుల ఆవశ్యకత. సంపుటికి మీరు వెళ్లవచ్చు.

 • పిజ్జా పార్లర్:

నివేశను: పిజ్జా పార్లర్ ప్రారంభించడానికి 3 లక్షల రూపాయుల నుంచి 7 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 40-50% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: పిజ్జా అంతారాష్ట్ర పెర్రోని మరియు ఇతర విభాగాల పెర్రోని, ఒక గంట గాడీ వాడించే ఉపకరణాలు, వితరణ వాహనాలు, పిజ్జా అనువర్తనాలు.

రిస్క్ ఫాక్టర్లు: పాటిస్థానికి అవకాశాలు మరియు పిజ్జా మందిరంలో పెట్టే మందిలో నిపుణుల అవసరం. మందికి మంది రక్తదానం అనే కార్యక్రమాలు చేయాలి.

 • ఆర్ట్ స్టోర్:

నివేశను: ఆర్ట్ స్టోర్ ప్రారంభించడానికి 2 లక్షల రూపాయుల నుంచి 5 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 30-40% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: చిత్రకారుడు, పెంటింగ్ విద్యార్థుల అవసరం, వ్రాత్యానికి ఉపయోగించే వస్త్రాలు, ఆర్ట్ సంకేతాలు.

రిస్క్ ఫాక్టర్లు: శాఖలు చేసే నిపుణుల అవసరం, ప్రాక్షాతిపాటి సమరంగం.

 • కేటరింగ్ సర్వీస్:

నివేశను: కేటరింగ్ సర్వీస్ ప్రారంభించడానికి 5 లక్షల రూపాయుల నుంచి 10 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 25-35% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: ఆరోగ్యకరమైన కంటేనర్లు, పాకిస్తానీ, స్పెషల్ ఆక్సన్, తాండవ డాన్స్ గ్రూప్స్.

రిస్క్ ఫాక్టుర్లు: ప్రత్యేక సందర్భాలలో త్వరలో స్విచ్ అవుట్ చేయడం, భౌజన సభ్యులతో సంవాదం నిర్వహించడం.

 • ఎమ్మి స్టోర్:

నివేశను: ఎమ్మి స్టోర్ ప్రారంభించడానికి 2 లక్షల రూపాయుల నుంచి 5 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 30-40% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: ఎమ్మి మంచినీరు, మైసూర్ పాక్, హాల్వా స్పెషల్స్.

రిస్క్ ఫాక్ట్లు: అరిసెట్ల వేయడం, పదార్థాన్ని అభివృద్ధి చేయడం.

 • ఆన్‌లైన్ క్రియేటివ్ కోర్స్సులు:

నివేశను: ఆన్‌లైన్ క్రియేటివ్ కోర్స్ల నుంచి వచ్చే సేవలను ప్రారంభించడానికి 2 లక్షల రూపాయుల నుంచి 5 లక్షల రూపాయుల మధ్య నివేశించవచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 40-50% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: స్కెచింగ్, పేంటింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, ఆన్‌లైన్ మార్కెటింగ్.

రిస్క్ ఫాక్ట్లు: ముందుగా ఆన్‌లైన్ ప్రమోషన్ అనువర్తనం నుండి చర్చించండి, ప్రత్యక్ష అభివృద్ధి వ్యవస్థ చేయడం.

 • ఫాషన్ డిజైనర్:

నివేశను: ఫాషన్ డిజైనర్ కార్యక్రమం ప్రారంభించడానికి 3 లక్షల రూపాయుల నుంచి 10 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 35-45% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: స్వాతి విజయమంతి, సునీత వాసుదేవ్, తమన్నా అహుజా.

రిస్క్ ఫాక్ట్లు: వస్త్ర మ్యానేజ్మెంట్, మార్కెటింగ్ యొక్క వేర్వేరు అంశాలు.

 1. బ్యూటీ సలూన్:

నివేశను: బ్యూటీ సలూన్ తొలిపలాలకు సేవలను ప్రారంభించడానికి 5 లక్షల రూపాయుల నుంచి 15 లక్షల రూపాయుల మధ్య పెట్టుబడి కావచ్చు.

విజయ రేటు: ప్రారంభంలో ఉండే రేటు కొనసాగినప్పుడు ఉన్నట్టు వరకు 30-40% రావాలి.

లాభ శాత్రువులు: స్పా ఆనందం, తనిష్క దుబేగ్గింతి, రాఖి సావంత్.

రిస్క్ ఫాక్ట్లు: వైద్యుర్వేద పరిచర్యల జ్ఞానం కావలసినది, వస్త్రాల ఆరోగ్య సంబంధి అంశాలు.

ఈ సూచనలు ఆధారపడి మీరు వివేచనాత్మకంగా అనుకుంటే, నిర్ధారించడానికి ముందు సరైన మార్గదర్శనం అందించడానికి స్థానిక సర్కార నిధులు, బాధ్యతలు, అంగీకార మరియు సిఫార్సులను పరిశీలించండి. ప్రతి వ్యాపార ఆలోచనను ప్రతిభాసంగా అందించండి మరియు స్వంత ప్రమాణాలను నిర్మించండి. కొన్ని వ్యాపార ఆలోచనలు వాటికి సాధికరంగా మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులుకు అనుగుణంగా నిర్ధారించాలి. ఈ ప్రతిభాసంతో, కానీ యాకప్పుడు తప్పనిసరిగా నిర్ధరించకండి. సామాన్య సూచనలను నేరుగా పొందడానికి, నిర్మాణపరచడానికి, ప్రభుత్వ నిర్వహణ సంస్థలను సంప్రదించండి. సమృద్ధి లభించడానికి మన కఠినపరిశ్రమ మరియు అభ్యాసానికి ప్రామాణిక ఆస్థా పట్టండి.

ఈ మార్గదర్శనాన్ని ఆధారపడి మీరు తీసుకోవడానికి ఒక వ్యాపార ఆలోచన ఎంపిక చేయగలరు. వ్యాపార ఆలోచన ప్రతిభాసాన్ని సమర్థంగా నిర్ధారించండి, మార్కెట్ పరిస్థితులుకు అనుగుణంగా నిర్ధారించండి మరియు ప్రమాణాలను నిర్మించండి. ప్రత్యేక పరిస్థితులలో, అప్రమాణిక మార్గదర్శనను తీసుకుంటే, వ్యాపార ఆలోచనను అందించకూడదు.

ఈ లేఖనంలో చెప్పబడిన యాంకస్ మార్గదర్శనాన్ని మీరు మర్చిపోయినప్పుడు, స్వంత వ్యాపార ఆలోచనను మీ అవగాహన మరియు ఆసక్తికి ఆధారంగా ఉంచుకోండి. ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనను ప్రమాణించడానికి, వ్యాపార పరిస్థితులను అంచనా చేస్తుండండి మరియు స్థానిక అధికారులను సంప్రదించండి. ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనను ప్రమాణించడానికి మీరు అభ్యాసానికి ప్రమాణిక సూచనలను పొందగలరు.

కొన్ని వ్యాపార ఆలోచనలు మీకు సాధ్యం కాని కార్యకలాపాలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రమాణ ప్రమాణంగా, మీరు కొన్ని ప్రముఖ వ్యాపార ఆలోచనలను పరిచయం చేస్తూ స్వంత అనుభవాన్ని వివరించడం ద్వారా, మీరు యుక్తివంతంగా ప్రత్యేక ఆలోచనలను అభివృద్ధించగలరు. ఆయననుగుణంగా మార్కెట్ పరిస్థితులు, స్థానిక అధికారుల నిర్దేశాలు, ప్రభుత్వ సహాయం మరియు సమాచారం పొందడానికి ప్రమాణాలను వివరించండి.

ఈ లేఖనంలో చెప్పబడిన వ్యాపార ఆలోచనలకు ఆదర్శప్రాయ సాధారణ లాభాలు, ప్రమాణాలు, ఆపరేషనల్ కాస్ట్, రిస్క్ ఫాక్టర్లు, ప్రాధాన్యతలు మరియు సాహచర్యాలను గుర్తించడం జరిగితే, మీరు యుక్తివంతంగా వ్యాపార ఆలోచనలను ప్రమాణించగలరు.

ఇది తెలియచేయడానికి మీకు ఉపయోగపడే కొత్త వ్యాపార ఆలోచనల లాక్షణాలను పొందడానికి మీరు ఆధారం పొందగలరు. ప్రత్యేక ఆలోచనను మీ ఆసక్తి మరియు ప్రామాణికత ఆధారంగా నిర్ధారించండి. వ్యాపార పరిస్థితులకు ప్రకాశం చేయండి, ప్రభుత్వ నిర్వహణ సంస్థలను సంప్రదించండి మరియు సమర్పించడం కలదు.

ఈ సమాచారంతో ఒక వ్యాపార ఆలోచనను ప్రత్యేకంగా పొందడానికి, నిజమైన ఆస్థాపనను పొందండి మరియు వ్యాపార ఆలోచనను ప్రమాణించడానికి ప్రామాణిక సూచనలను పొందగలరు.

ఈ లేఖనంలో ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనలను చెప్పడంలో ముందుగా చెప్పబడిన ప్రముఖ వ్యాపారుల ఉదాహరణలను చూపిస్తుంది. అవినీతి మీద విధించబడిన వ్యాపార అవకాశాలు, ఆర్థిక నిపుణత, లాభ శాతం, రిస్క్ ఫాక్టర్లు, అర్హత మార్గాలు, ప్రభుత్వ సహాయం మరియు మర్కెట్ అవకాశాల పరిష్కారంలో ఉండే సమాచారాన్ని నేర్చుకోవచ్చు.

ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనను ప్రమాణించడానికి, వ్యాపార పరిస్థితులను అంచనా చేస్తుండండి మరియు స్థానిక అధికారులను సంప్రదించండి. ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనను మరియు అంతర్జాల విపణి ప్రకారం ప్రామాణించడానికి ఆధారం పొందండి.

వ్యాపార ప్రక్రియలు, మరియు పనిని అనుకరించండి మరియు ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనను అంగీకరించడం మరియు సాధ్యమైన ప్రారంభ మూలాలను పొందడానికి నిపుణులతో సంప్రదించండి.

వ్యాపార ఆలోచనలు మరియు వ్యాపార అవకాశాల సమాచారాన్ని సమగ్ర రిసోర్సుగా ఉపయోగించే అంశాన్ని గుర్తించండి. మీరు యూనిక్ అవకాశాలను గుర్తించగలరు మరియు వ్యాపార యోగ్యత ఆధారంగా పని చేయగలరు.

ఇందుకు ముందుగా, ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనల గురించి పూర్తి అవగాహనతో విచారించండి. మీ ఆసక్తికి అనుగుణంగా సమాచారం సేకరించండి మరియు మీ ప్రాధాన్యతను నిర్ధరించండి. వ్యాపార పరిస్థితులను ప్రకాశించండి, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక వద్ద సహాయాన్ని ఆవిష్కరించండి మరియు సమర్పించడం లేదు.

ఈ సమాచారంతో ప్రత్యేక వ్యాపార ఆలోచనను ప్రమాణించడానికి, వినియోగదారులను గుర్తించడానికి, విజ్ఞాపన స్థలానికి నిర్వహణలను ఆరంభించడానికి మరియు వ్యాపార ఆలోచనను ప్రమాణించడానికి ప్రమాణాలను మీరు అనుసరించవచ్చు.

వ్యాపార ప్రారంభాల గురించి మీరు మీరు ఆదాయ రాతాలను పొందడానికి మీ అనుకూలతను నిర్ధరించాలి. ఆధారంగా, ప్రారంభించడానికి మీకు ఎంతపై పొందడం అవసరం ఉందో, వ్యాపార ప్రారంభాల సరికొత్త మూలాలు అనుక్షణంగా పొందుట కష్టం ఉందో, వాణిజ్య వ్యవహారంలో రాండందితో ఎప్పుడూ కనిపించని ఆవశ్యకతలు అవుతాయో మరియు ఈ ప్రారంభ మూలాలను ఎంచుకోవాలి.

కొత్త వ్యాపార ప్రారంభించడానికి సూచనలు మరియు సమర్పణలను అందించడం కూడా కేటాయించాలి. ప్రముఖ వాణిజ్య స్థలాలలో మీ ఆసక్తిని వినియోగించండి, వాణిజ్య మరియు వ్యాపార కార్యకలాపాన్ని మీరు ఆరంభించడానికి సాధ్యమైన పరిస్థితులను ప్రభుత్వ సహాయం అవసరం ఉంచాయినా చూడండి. ప్రభుత్వ వాణిజ్య యోగ్యతను చర్చించండి మరియు నిబంధనలు మరియు నిర్వాహక సహాయాన్ని పొందండి.

వ్యాపార ఆలోచనలను ప్రమాణించడానికి వాణిజ్య పాత్రలను పొందడానికి ఉపయోగపడే మూలాలను అవిగ్రంథలను వివరించండి. వాణిజ్య యోగ్యతను పొందడానికి అధికారిక ఆపరేషన్లను కనుగొనండి మరియు సాధారణంగా అపరిమిత సమయంలో పని చేయాలనుకుంటే వాణిజ్య నిబంధనలను మీరు ఆదేశంచేయాలి.

ఈ లేఖనంలో సూచనలను అందించడానికి వాణిజ్య ప్రాథమిక స్థలలను గుర్తించండి, అవినియోగదారులను తనిఖీ చేయండి, ప్రచారం కావలసిన ప్రాంతాలను ప్రారంభించండి మరియు వాణిజ్య ఆలోచనను ధృవీకరించడానికి మీరు కట్టిన నిర్ధారణలను అనుసరంచవచ్చు.

వ్యాపార ప్రారంభం తెలుగు పరిగెత్యనికి సహాయపడడానికి, ఈ వ్యాపార ఆలోచనలను నమూనా ప్రమాణంలో పూర్తి చేయండి. అనుకూలత పొందడానికి అభిప్రాయాన్ని పొందండి, సాంకేతిక జ్ఞానంతో పనిచేసే అవకాశాన్ని పొందండి మరియు వ్యాపార ప్రాథమిక మూలాలను పరిశీలించండి.

ప్రాథమిక వ్యాపార ఆలోచనలు:

 • అగ్ని వంటకం: ఈ వంటకం దానికి కొంత ప్రాముఖ్యత ఉంది మరియు అప్రత్యక్షమైన ఖర్చులను అందిస్తుంది. ఈ ప్రాధాన్యం కోసం, ఒక నిర్మాత మార్కెట్‌లో వంటకం సాధ్యతను అవసరం ఉంచాడు. ఆయన నిర్మాతపై ఖర్చులు, మందులు, పరిమాణాలు మరియు మూల్యాలు తనిఖీ చేయండి.
 • ఆర్గనైజ్ ప్యాక్‌సేజింగ్: ఆర్గనైజ్ ప్యాక్‌సేజింగ్ వ్యాపారం కాంటీనర్లలో, మందులు మరియు పేజీలు మరియు విలువలు పదార్ధాలను గూర్చి పాకాజీలు చేస్తూ ఉత్పత్తి చేయడం కూడా చాలా అవకాశం. అయినా, అదేనో వ్యాపార స్థలం ఉంటే, అదేవిధంగా పని చేయడం కూడా అవకాశం.
 • ఓన్లైన్ వ్యాపారం: ఇంటర్నెట్‌లో పని చేయడం మీకు ఆసక్తి ఉంటే, ఓన్లైన్ వ్యాపారం మరియు వాణిజ్యం నిర్వహించడం ఒక ఆదర్శ ఎంపిక. దానికి సరిపోయిన ఆపరేషనల్ జ్ఞానం, వాణిజ్య స్థలం మరియు పని సంబంధిత కంటెంట్ నిర్మాణం మరియు మార్కెటింగ్ నైపుణ్యం అందించండి.
 • ప్రింటింగ్ సర్వీసులు: ప్రింటింగ్ సర్వీసులు కంపెనీలు, పాకేజింగ్ సర్వీసులు, ప్రొమోషనల్ పైనున్న ప్రింటెడ్ అన్ని ఆర్టికల్స్‌ను అందిస్తాయి. ఈ వ్యాపారంలో ప్రారంభించడం కొంత నివృత్తిని పొందవచ్చు.
 • క్రోకరీ సేవలు: క్రోకరీ సేవలు బీజీసీసీ లేదా మరియు కంపెనీలకు సహాయపడతాయి. దానికి ఆప్రాధికంగా అభ్యర్థన పరంపర మరియు అనుమతి విధానాలను సార్వజనికం చేయాలి.
 • పాకింగ్ స్టేషన్: పాకింగ్ స్టేషన్ తొలగించి రైతులను మరియు వ్యాపారులను సేవించడం చాలా మార్గము. దానికి సరిపోయిన పరికరాలను సాధ్యం చేసుకోవాలి.
 • ఫ్రాంచైజీ వ్యాపారం: నిర్మాత కంపెనీలకు ఫ్రాంచైజీ కంపెనీ అయినా, అందించడం కాదు. ఈ వ్యాపారంలో సరిపోయిన ప్రమాణంలో ప్రామాణికత మరియు కస్టమర్ బేస్ ను నియంత్రించడం అవసరం.
 • వనిజ్య సంస్థల సేవలు: ప్రముఖ వనిజ్య సంస్థల కొంతసారిగా సేవలను అందిస్తాయి. ఈ సేవలు అందించడం కొంత వనిజ్య నిపుణులకు అవకాశం అందుకుంటుంది.
 • వార్డ్రోబ్ సేవలు: ఆర్టీజన్ వార్డ్రోబ్లు మరియు వేడుకలతో చేపట్టే వార్డ్రోబ్ల నిర్మాణం, నవీకరణ మరియు సేవలను అందిస్తాయి.
 • జనవరి కేంద్రం: జనవరి కేంద్రం సేవలు, బిల్ చెల్లింపు సేవలు, మరియు జనవరి వస్తువుల బియ్యమును అందిస్తాయి. దానికి సరిపోయిన వస్తువులు, వ్యాపార రూపకల్పనను సాధ్యం చేసుకోవాలి.

ఈ 10 చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలు మీకు డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడానికి సహాయపడతాయి. కానీ, అందుబాటులో వ్యాపార యోగ్యత పరికరాలు మరియు ప్రభుత్వ సహాయం కూడా అవసరం. ప్రత్యేకంగా, ప్రతి వ్యాపార ప్రకటన కోసం ఆవశ్యకమైన అనుమతులు, ఆధారాలు మరియు సర్టిఫికేట్లను పొందాలి.

సమాచారం మరియు ఆకర్షణకరమైన వ్యాపార ఆలోచనలతో డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడం కొంత కాలానికి అదేవిధంగా పని చేసే సౌకర్యం ఉంటుంది. మీరు మీ అందితీలో మూడు చూసుకోండి, రిస్క్ ఫాక్టర్లు నిర్ణయించుకోండి మరియు స్థిరతను గమనించండి.

మీరు మీరు యూనిక్ వ్యాపార ఆలోచనలు ఎంచుకోగలరు మరియు ప్రారంభించగలరు. ఆలోచించిన యొక్క యోగ్యతను, ప్రారంభ ప్రమాదాలను, అందుబాటులో స్థాయిత్యాన్ని అందించడానికి ఆవశ్యకమైన ప్రకటన నిబంధనలను పాటించుకోవాలి.

డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడానికి సరిపోయిన ఆలోచనలు మరియు ప్రాథమిక యోగ్యతలను పొందడం కన్నా, డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదన సాధ్యతను అందించడం కోసం ప్రభుత్వ సహాయం అందుకుంటుంది. అందుబాటులో ఉండే యాపార నిబంధనలు, ఆధారాలు మరియు సర్టిఫికేట్లను పొందాలి.

కొన్ని ఉదాహరణల్లో, వాడ్రోబ్ నిర్మాణం మరియు నవీకరణ సేవలకు డబ్బులు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడానికి ఆదాయకి ప్రామాణికత అవసరం ఉంటుంది. వేడుకలు, పేరుగుపదార్ధాలు మరియు డిజైన్ యొక్క యోగ్యత నిర్ణయించడానికి కస్టమర్ ప్రామాణికత మరియు కస్టమర్ సేవలను సమర్పించడం అవసరం.

వనిజ్య సంస్థలు సేవలు ప్రముఖ వనిజ్య నిపుణులకు అవకాశం అందిస్తాయి. వనిజ్య సంస్థల కింద ఉన్న డిగ్రీలు, నిపుణత మరియు అనుభవం సంపాదించడం కొనసాగుతుంది.

ఈ లాభదాయక వ్యాపార ఆలోచనలను పరిశీలించిన తర్వాత, మీరు మీ డబ్బు మరియు పలుకుబడి సంపాదించడానికి సాధ్యతను అందించుకోవాలని భావిస్తారు. యోగ్యతలు, సాధ్యతలు, సంపాదన ప్రమాదాలు, రానున్న వేడుకలు మరియు ప్రభుత్వ పోషకాలను గమనించండి.

మీరు ఈ 10 లాభదాయక చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలను ఆధారించి, మీరు ఎంచుకున్న వాటిని ఆన్‌లైన్ మరియు అందుబాటులో నిర్మించండి. అలాగే, వ్యాపార నిర్వహణ మరియు ప్రభుత్వ కేంద్రం నుంచి సహాయం పొందుటకు అవసరమైన దానికి నిబంధనలను పాలంచాలి.

ఆన్‌లైన్ వ్యాపార ఆలోచనలు:

 • ఆన్‌లైన్ వేడికలు మరియు సేవలు: ఆన్‌లైన్ వేడుకల ప్రామాణికత నిర్ధారించడానికి మీరు ఒక ఆన్‌లైన్ వేడుక సేవా ప్రదాయకం నిర్మించండి. మార్కెట్‌ప్లేస్‌లో పొదుపునిర్మించే అంశాలు మరియు దిగుమతిని ఆదాయకు చేరుకోండి. కొనసాగింపుల వ్యవస్థను పొందడానికి, మీరు వేడికలు మరియు సేవలకు కస్టమర్ ప్రామాణికతను తాకుండా అందించాలి.
 • డిజిటల్ మార్కెటింగ్: మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సేవలను అందించడానికి నిజాయితీ నుంచి ఆన్‌లైన్ ప్రమోషన్, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, డిజిటల్ విజ్ఞాపనలు మరియు డిజిటల్ సేవల అందించే వనిజ్యాలను పరిచయం చేయవచ్చు.
 • ఆన్‌లైన్ వనిజ్య మాదిరిలో నిపుణులను పనిచేయండి: మీరు ఆన్‌లైన్ వనిజ్య మాదిరిలో నిపుణులను నియంత్రించడానికి నిర్మించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఆన్‌లైన్ వనిజ్య సాధనలను అందించడానికి వేడుకలు పరిమితి కలిగి ఉండాలి మరియు సేవలను సరిపోల్చాలి.

ప్రభుత్వ పోషణ:

 • ప్రభుత్వ పోషణ ప్రమాదాలను పరిగణించండి: వనిజ్య సంస్థలు ప్రాక్టిసీలో ప్రమాదాలను తెరిచివేయడానికి ప్రభుత్వ పోషణ ప్రదాయకం నిర్వహించుకోవాలి. మీరు ప్రమాదాలను మంచి నిర్వహణ నిపుణులుగా చేయాలి, ప్రమాదాల రానున్న ప్రామాణికత ప్రమాణాలను పాటిస్తే ప్రభుత్వం అందులో పరికరం అందిస్తుంది.
 • ప్రభుత్వ సహాయం: కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మించిన ప్రస్తుతంగా, ప్రారంభ ఉద్యోగాలకు సాంకేతిక మరియు ఆర్థిక మద్దతు అందిస్తుంది. ఈ సహాయం మీకు సంబంధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను పరిశీలించండి. సహాయం అందులో ఉండే స్కీమ్‌లను అందిస్తుంది మరియు పథకాల యోగ్యతను పరిశీలించండి.

ఈ లాభదాయక చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలు కూడా కష్టాలతో సంబంధించి ఉంటుంది. మీరు ఆలోచించే యోగ్యత పరిశీలించండి, ప్రతి వ్యాపార ప్రకారం రిస్క్ అంచనా మరియు ఆర్థిక స్వరూపం గురించి విశ్లేషణ చేయండి. వ్యాపార యోగ్యత పరిమితులను మీరు పరిశీలించి, ఆధారంగా తీసుకొనండి. మరియు ప్రారంభ ధరలను, ప్రారంభ ముగింపును, ఆదాయం రానున్న ప్రామాణికత వలన ఆర్థిక సాధ్యతను పరిశీలించండి.

మరింత విశాల స్వరూపంలో ప్రత్యేక వ్యాపార యోగ్యతను పరిశీలించడం కోసం, మీరు ఆదికారంగా ప్రభుత్వ నిర్ధారణలను అనుసరించాలి. మీరు ప్రారంభ చేసే వ్యాపారంలో రిస్క్ అంచనా, మార్గదర్శకం, ప్రయాణం మరియు అంతటా ప్రామాణికతను అరియండి. వివరణాత్మక రిపోర్టులు, వ్యాపార పరిమితుల లక్షణాలు, ఆదాయం మరియు లాభం పై విశ్లేషణ చేయండి.

ఇంతకు కారణంగా, సర్కారు ప్రారంభ ఉద్యోగాలకు మద్దతు ప్రదానం, నిర్మించిన ప్రణాళికలను ఉపయోగించి వ్యాపార ప్రారంభించే వారికి ఆదాయం మరియు అవకాశం ప్రదానం చేస్తుంది. మరియు అందించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ప్రాముఖ్యతను పొందుటకు కనీసం అపూర్ణమయిన ప్రకటనలను ప్రచురించండి. మీరు వాటిని అధికారిక వెబ్సైట్‌లో చూడగలరు.

ప్రారంభపు నివేదికలు మరియు దరఖాస్తులను చేయడానికి అనుమతించే సూచనలు మరియు పేర్కొన్నట్లు మరియు సంప్రదించుకోండి సంబంధిత పనివారిని. మీరు వాటిని వాడవచ్చు, ఆపిల్ చేయవచ్చు మరియు వాటిని అనుసరించండి. స్థితి మరియు మరియు మార్గదర్శనాన్ని కొనసాగించండి.

ఈ పేజీ లో చూడబడిన వ్యాపార ఆలోచనలు, ప్రమాదాలను వాటితో సంబంధించి వివరాలు, ప్రారంభము మరియు ఆదాయం సంబందించి నిపుణుల ఆలోచనలు మరియు పథకాలను ఉంచుకొనండి. సమగ్ర పరిశీలనతో మీరు వ్యాపార ఆలోచనలను ఆకర్షించవచ్చు, కానీ ఆ యోగ్యత చూడడానికి ఆపరేశనల్ సంపాదన చేసే ముందుగా అధికారిక సూచనలను కోరండి.

సురక్ష మరియు ఆంతర్జాల వ్యవసాయ లింకుల ద్వారా మద్దతుపెట్టాలి. మార్కెట్ రిసెర్చ్ మార్కెట్ రిపోర్ట్‌లను, మార్కెట్ సమాచారాన్ని చూడడం మరియు ఉంచుకోండి. కొన్ని సమయం పాటించి కోల్పోయిన స్థానంలో ప్రత్యేక యోగ్యతలను పొందండి. ఆసక్తి కలిగిన ఉద్యోగాలను, ప్రమాదాలను మరియు రికార్డులను ఆందోలించండి.

వ్యాపార ప్రారంభించండి మరియు పలుకుబడి సంపాదించండి

సమాచారంలో వ్యాపార అవకాశాలను మరియు ప్రారంభం చేసే వ్యాపార ప్రణాళికలను నిర్మించండి. ఇవి మరియు ఇవికే సంబంధించిన ప్రకటనలు ప్రచురించండి.

ప్రారంభంలో స్థానిక ప్రాణికి సహాయం అందించే సర్కారు యోజనలు మరియు లాభాలను చూడండి. సమాచారంలో ఇవి వివరించండి.

మీరు తప్పకుండా ఆర్థిక వివరాలను అర్థం చేసుకోవాలి, అందించిన ప్రామాణికత వారికి అందించిన మరియు చెల్లించిన మద్దతును ఉపయోగించి ఆలోచించండి.

మీరు చూడడానికి ధన్యవాదాలు! మీరు ఈ సలహాలను మరియు సూచనలను అనుసరించి వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మీ పరిశ్రమ మరియు నిధులను జరుగుచేయండి, మీ యోగ్యతలను మరియు ఆశయాలను పూర్తిచేయండి. ఆ పరిశ్రమం మరియు సంఘటన మరియు సంస్థలతో మీ వ్యాపార సఫలతలో క్రింది చరిత్రను చూస్తూ మీరు అనుకరించవచ్చు. జీవితంలో విజయాన్ని కోరుకుంటున్నారు. మీకు అభినందనలు!

వ్యాపారం ఏంటి? ఎలా ప్రారంభించాలి?

వ్యాపారం పేరుతో తెలుసుకునే వ్యాపారం అనేది వాణిజ్య పదార్థాలను వినియోగించి ఆర్థిక లాభాన్ని పొందుతుంది. వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి, మీరు తరచుగా ఆకర్షించే వ్యాపార ఆలోచనలను ఎంచుకోవాలి. ఆ ఆలోచనలను మూడుగంటల పరికరాలు చేసి అధికారిక సూచనలను పొందవచ్చు. స్థానిక ప్రాణికి సహాయం అందించే సర్కారు పథకాలను చూడండి. అదికే కంపెనీ పదార్థాన్ని నిర్మించడం కూడా సరిపడి ఉండవచ్చు.

చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలు ఏమిటి? మీకు సంబంధించిన కొత్త ఆలోచనలు ఏమిటి?

చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలు ప్రారంభ వ్యాపారాలను గురించి మీరు విచారించాలో మంచిది. అధిక స్థానిక వినియోగాలు పొందుతుంది అందువల్ల స్వంత వ్యాపారంలో చేరుకుంటూ మొదలుపెట్టండి. కొత్త మూడుగంటల పరికరాలు చేసి, చిన్న వ్యాపార ఆలోచనలను నిర్మించడం చేయండి. అదేనాకుండా, మీరు యోగ్యతా క్రమంలో నిర్ణయించండి మరియు అందించిన మద్దతును ఉపయోగించండి.

చిన్న వ్యాపారం చేయడానికి ఎంత నివేశను అవసరం? వ్యాపార యాంకస్ గురించి ఏమిటి?

చిన్న వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి, నేరుగా పొందడానికి మంచి ధన నిధులు అవసరం. ఆదికారంలో, సాధారణంగా మీరు స్వంత నగదులను చేసుకునేందుకు ఆవిష్కరించవచ్చు. అయితే, కొత్త ఆధారంగా అధికార చికిత్సను పొందడం అనేది సహాయం కలిగి ఉంటుంది.

చిన్న వ్యాపారంలో ఏమి లాభం ఉంటుంది? ఈ వ్యాపారం సాధారణంగా ఏంటి?

చిన్న వ్యాపారం లాభం పొందడానికి వివిధ కారకాలు ఉంటాయి. అందరూ పరిచయం ఉన్న పదార్థాలను కొంత వేల ధరలుగా అమలు చేసి, పలుకుబడి సంపాదించవచ్చు. కొత్త విమానాల పైన పరీక్షించారు. వాడుకరికి సరిపడిగా కనిపించే నాణాలు స్థానిక ఉపయోగాలకు మరియు నగదుల మొత్తాన్ని మంచి ధరలుగా అదనపు నివారణ చేస్తాయి.

చిన్న వ్యాపారం యొక్క పరిష్కార ప్రామాణికత ఏమిటి? ఈ వ్యాపారం యొక్క ప్రమాణికతలకు ఏమి అవసరం?

చిన్న వ్యాపారంలో పరిష్కారం ప్రామాణికత మరియు నిబంధనలు అత్యవసరం. మీరు అందులో నిర్వహించాల్సిన పరిపూర్ణతను ఆర్థికంగా, కానీ నిపుణత పట్టీకలందిని అందించాలి. వ్యాపార నిబంధనలను పాలన చేసి, మీరు గ్రాహకులకు విశ్వాసార్హ ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను అందించగలరు. కానీ, సహకారంతో తీసుకుని మంచి సాంకేతిక మరియు నిపుణ పరిచర్యను నిర్వహించడం కూడా ముఖ్యం. సహకారంతో అవునుండాలంటే, గ్రాహకుల నిరాశ కలిగి ఉండకూడదు మరియు విపరీత ప్రత్యేక సేవలను అందించుకోలేదు.

Related articles

सरकारी योजनाएँ: विकास की ओर कदम > Part – 4

सरकारी योजनाएँ न केवल नागरिकों के जीवन को सुखमय...

भारत सरकार (केंद्र सरकार) की 9 महत्वपूर्ण एवम प्रमुख योजनाएं Indian Government Schemes > Part – 3

भारत सरकार (केंद्र सरकार) की 10 महत्वपूर्ण एवम प्रमुख...

भारत सरकार की 10 महत्वपूर्ण योजनाएं – Indian Government 10 Best schemes for People > Part – 1

भारत सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से...

Case Studies